top of page

An raibh teagmháil ghairid agatsa nó ag aon duine i do theach le cás deimhnithe den choróinvíreas le 14 lá anuas nó an bhfuil aon siomtóim Covid-19 agat nó do pháiste?

An bhfuil aon riachtanais speisialta ag do pháiste

Aois Ghrúpa

bottom of page